Selvassurandørprinsippet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Selvassurandørprinsippet innebærer at staten som hovedregel ikke skal tegne forsikringer i forsikringsselskap for å dekke utgifter ved brann, tyveri eller uhell, men selv stå som selvassurandør.

Finansdepartementet har fullmakt til å avgjøre alle spørsmål om forsikring for statens regning av annen risiko enn brannrisiko. En bestemmelse om at staten står som selvassurandør med mindre annet er bestemt av Finansdepartementet fremgår av § 20 i økonomireglementet.

Spørsmål om det i unntakstilfeller skal tegnes forsikring må altså forelegges Finansdepartementet til avgjørelse. Slike unntak er for eksempel godtatt når en statlig virksomhet for en kortere tid har hånd om utstyr eller kunstgjenstander som tilhører andre, og eieren krever forsikring mot skade ved brann eller annet uhell.

Forsikring av biler

Hovedregelen er at staten skal være selvassurandør for biler (motorvogner). Statens motorvogner skal ikke forsikres i private forsikringsselskaper, jf. Bilansvarslova § 16. Ordningen omtales også i Statens personalhåndbok punkt 4.3.4.

Justis- og beredskapsdepartementet har gitt en prinsipputtalelse om forsikring av kjøretøy som staten har leaset, der de konkluderer med at “eieren eller staten som bruker etc. må således forsikre leasede kjøretøy etter hovedregelen i § 15”. Denne prinsipputtalelsen fremgår av tolkningsuttalelse fra Justisdepartementet, jf. § 16 - Forsikring av kjøretøy som leases.

Se også

Eksterne lenker