Sanksjon

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Sanctio)
Hopp til navigering Hopp til søk

Sanksjon (av latin sanctio, helliggjøre) er den formelle metoden hvor en statssjef (eller dennes representant) godkjenner en ny lov og dermed sluttfører lovgivningsprosessen.

Sanksjon har flere betydninger, se nedenfor.

Sanksjon er normalt påkrevd for at en ny lov skal tre i kraft og nektelse blir i realiteten et veto. Lovgivende forsamlinger har imidlertid ofte mulighet til å forbigå sanksjonsnektelse ved å fatte et vedtak med kvalifisert flertall eller lignende prosesser. Sanksjonsnektelse blir dermed kun et utsettende veto. I innskrenkede monarkier (til forskjell fra absolutte monarkier) er sanksjon som regel kun en formalitet.

I Norge er sanksjon en del av lovgivningsprosessen. Når en formell lov har blitt vedtatt av Stortinget, skal den sanksjoneres (godkjennes) av Kongen (Regjeringen) for å bli endelig vedtatt som formell lov, jf. Grunnloven §§ 77. Sanksjonering innebærer at loven må ha Kongens underskrift for å bli gyldig. Deretter kontrasigneres sanksjonen av Statsministeren, jf. Grunnloven § 31.

Dersom Kongen skulle nekte å sanksjonere loven, vil Stortinget kunne trumfe loven gjennom ved å vedta den tre ganger i tre forskjellige stortingsår, jf. Grunnloven § 79. I 1899 ble Flaggloven vedtatt på denne måten og Stortinget heiste for første gang det norske flagg fra stortingsbygningen 15. desember 1899, uten Kongens sanksjon.

Når det gjelder grunnlovsvedtak har ikke Kongen sanksjonsrett, jf. Grunnloven § 121 (tidl. Grl. § 112). Frem til 1913 var det et åpent spørsmål om Kongen haDenne begrensningen av kongemakten ble innført gjennom endring av Grunnloven § 112 i 1913.

Flere betydninger av ordet sanksjon[rediger | rediger kilde]

  • En negativ eller positiv reaksjon på noens adferd.
  • I Strafferetten - en felles betegnelse for straff.
  • I Folkeretten - tiltak truffet av en eller flere stater mot en annen for å få den til å avstå fra en aktivitet.
  • I Kontraktsretten - misligholdsbeføyelser som en part kan gjøre når den andre parten har misligholdt en avtale.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]