Sammenføyning (grunneiendom)

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammenføyning av eiendom(er) er en registrering hos tinglysingsmyndigheten, der to eller flere eiendommer blir slått sammen til én i matrikkelen. Slik sammenføyning skjer ved at grunneieren undertegner en sammenføyningsbegjæring for de eiendommene han ønsker sammenføyd. Hensikten er å forenkle oversikten og arbeidet både for grunneieren og for offentlig myndighet. Sammenføyning av eiendommer er gratis i Norge.

Krav om sammenføyning sendes til oppmålingsmyndiheten i vedkommende kommune, som attesterer, og sender videre til tinglysing.

Vilkår[rediger | rediger kilde]

For at eiendommer kan sammenføyes gjelder følgende vilkår:

  • Eiendommene ligger i samme kommune.
  • Eiendommene må ha identisk hjemmelshaver.
  • Eiendommene må ikke ha konkurrerende servitutter eller panteheftelser.
  • Eiendommene må ha felles grense - men dette er ikke et absolutt krav.