Samfunnsstraff

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Samfunnsstraff (tidligere: samfunnstjeneste) er en straffereaksjon som anvendes ved mindre alvorlige lovbrudd og som et alternativ til fengsel.

Samfunnstraff innebærer at domfelte arbeider vederlagsfritt et visst antall timer med samfunnsnyttig arbeid på sin fritid (30-420 timer) og i tillegg står under tilsyn av kriminalomsorg i frihet. Samfunnsstraff kan bare idømmes når hensynet til den alminnelige lovlydighet gjør det forsvarlig, den siktede finnes egnet til det og samtykker.

Vilkårene for idømmelse av samfunnsstraff går frem av Straffeloven (2005) §§ 48-52, mens gjennomføringen er regulert i Straffegjennomføringsloven (2001) §§ 53-60.

Som hovedregel brukes samfunnsstraff som en straffereaksjon ved førstegangslovbrudd som ellers ville medført fengselsstraff i inntil ett år. Det gjelder da mindre alvorlige lovbrudd, som vinningskriminalitet, mindre narkotikasaker, bilbrukstyverier, innbrudd og skadeverk der allmenne hensyn ikke taler mot en straff i frihet. Både bøter og ubetinget fengsel inntil 30 dager kan idømmes sammen med samfunnstjeneste. Samfunnsstraff brukes også aktivt overfor barn under 18 år, som det normalt ikke skal anvendes fengselsstraff mot.

Lovgiver (Stortinget) har uttrykt ønske om økt bruk av samfunnsstraff og dette er fulgt opp av Høyesterett ved å utvide anvendelsesområdet. Høyesterett har uttalt at én måneds fengsel normalt svarer til samfunnstjeneste i 25-30 timer.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]