Særdomstol

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Særdomstol er en domstol med begrenset jurisdiksjon, som omhandler et bestemt felt av loven og avgjør en bestemt type saker.

I Norge har vi særdomstoler som Arbeidsretten, Jordskifterettene, Utmarksdomstolen for Finnmark, Konsulrettene i utlandet og Riksretten.

Særdomstolene i Norge går frem av Domstolloven § 2, men særdomstoler kan også opprettes når dette fastsettes i lov, jf. Domstolloven § 29. Arbeidsretten er f.eks. opprettet ved Lov om arbeidstvister av 6. august 1915.

Justisdepartementet har uttalt at det ikke bør opprettes særdomstoler uten at det foreligger tungtveiende grunner for det, da hovedregelen bør være at de dømmende oppgaver bør legges til de alminnelige domstoler for å sikre at de ulike rettsområder blir sett i sammenheng.

Hvilke saker som hører under en særdomstol og etter hvilke rettergangsregler de skal behandles, vil fremgå av den enkelte lov som er opprettet for den enkelte særdomstol.

Historisk

Tidligere hadde vi også Skjønnsrettene, en særdomstol som etter Plan- og bygningsloven § 60 kunne opprettes særskilt i det enkelte tilfelle av Kommunaldepartementet etter søknad fra en kommune for å avgi skjønn etter loven.

Se også

Eksterne lenker