Særavgiftsloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Særavgiftsloven (Lov om særavgifter, forkortet Sal.) trådte i kraft 19. mai 1933 og er en fullmaktslov som myndighetene benytter når de vedtar forskrifter relatert til særavgifter.

Særavgiftene preges av at man må forholde seg til både Stortingets årlige avgiftsvedtak (jf. Grunnloven § 75 bokstav a (Grl.)) og til Særavgiftsloven. Videre er det gitt forskrifter med hjemmel i avgiftsvedtaket og loven. Avgiftsvedtakene inneholder normalt regler om avgiftsobjekt, avgiftssats, og om spesielle og generelle fritak mv. fra avgiften. Loven gir bl.a. regler om reaksjoner (straff, administrative avgifter: tilleggsavgift og andre avgifter). Særavgiftsloven er en typisk fullmaktslov hvor det er overlatt til Finansdepartementet å gi de nærmere regler.

Alle avgifter blir årlig omtalt i Prop. 1 LS Skatter og avgifter og Stortingets budsjettinnstillinger. Nærmere informasjon om avgiftene gis i Tolldirektoratets årlige avgiftsrundskriv, hvor regelverket for den enkelte avgift er samlet, samtidig som det er gitt enkelte kommentarer til regelverket og praksis, og er tilgjengelig på Tolldirektoratets internettside. Se også Finansdepartementets internettside og nettportal for de årlige budsjettene, samt Stortingets internettside. Stortingsvedtakene kunngjøres i Lovdata.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]