Roma-traktaten

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hallen der traktaten ble undertegnet

Roma-traktaten (Traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap) er en mellomstatlig avtale som dannet grunnlaget for opprettelsen av Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) og atomenergifellesskapet (EURATOM), som utviklet seg til dagens europeiske union.

Traktaten ble inngått 25. mars 1957 mellom Belgia, Nederland, Luxembourg, Frankrike, Italia og Vest-Tyskland og trådte i kraft 1. januar 1958.

Roma-traktaten er senere tiltrådt av alle land som har sluttet seg til Det europeiske fellesskap (EF) og Den europeiske union (EU).

Beskrivelse[rediger | rediger kilde]

Initiativtagere var ledende personer i Det europeiske kull- og stålfellesskap (EKSF) som ønsket en omfattende integrering av medlemslandenes økonomi (fellesmarkedet). Det gryende europeiske samarbeid var dermed blitt fordypet på en rekke områder, og ved Messinakonferensen 1955 ble den belgiske minister Paul-Henri Spaak utsett til leder av en forberedende komité som skulle utarbeide en rapport om hvordan man kunne etablere et indre europeisk marked. Dette atbeidet la det umiddelbare grunnlag for Roma-traktaten.

Traktaten la grunnlaget for Det europeiske økonomiske fellesskap (EEC) og Det europeiske atomenergifellesskap (EURATOM), som utviklet seg til dagens europeiske union.

Traktaten slår fast de grunnleggende prinsipper innen EU, blant annet prinsippet om de fire friheter, og gir hjemmel for EUs organer.

De fire friheter

De fire friheter er en alminnelig betegnelse for EUs mål om fri flyt av personer, varer, tjenester og kapital i det indre markedet.

Roma-traktaten hadde tre hovedmål:

 • Landene skulle ha en felles jordbrukspolitikk. De forpliktet seg til å la matvarer passere friere over landegrensene.
 • Landene måtte gi opp deler av sin egen selvstendighet.
 • Landene måtte bygge ned tollmurene, slik at varene ble billigere.

Roma-traktaten er blitt endret seks ganger, gjennom Brussel-traktaten (1965), Enhetsakten (1986), Maastricht-traktaten (1993), Amsterdamtraktaten (1999), Nice-traktaten (2003) og Lisboa-traktaten (2007).

Traktatens ratifisering[rediger | rediger kilde]

EU-land Tidspunkt Ratifisering
1. Nederland[1][2] 5. oktober 1957
4. desember 1957
Andre kammer (114 ja, 12 nei, 24 blanke)
Første kammer (46 ja, 5 nei)
2. Belgia[3][4] 5. februar 1957
2. desember 1957
Senatet (134 ja, 2 nei, 2 blank)
Representantenes hus (174 ja, 4 nei, 2 blanke)
3. Luxembourg[5][6] 30. november 1957 Parlamentet
4. Tyskland[7] 5. juli 1957
19. juli 1957
Bundestag
Bundesrat
5. Frankrike[8] 2. august 1957 Nasjonalforsamlingen (342 ja, 239 nei)
6. Italia[9] 14. oktober 1957 Parlamentet

Noter[rediger | rediger kilde]

 1. Act of 5 December 1957, ratifying the Treaty establishing the European Economic Community, together with its Annexes, Protocols and Convention, dans Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 05.12.1957, n° Stb. 493, s.1029-1030.
 2. Act of 5 December 1957 containing approval of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community, with Annexes and Protocols, dans Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. 05.12.1957, n° Stb. 493.
 3. Sénat de Belgique, Débat sur la question de la ratification du Traité de Rome, 26. november 1957
 4. King of the Belgians, Act ratifying the EEC and EAEC Treaties in Belgium, 28. november 1957
 5. Act of 30 November 1957 approving the Treaty establishing the European Economic Community and its Annexes, Protocols and Additional Conventions, signed at Rome on 25 March 1957, and at Brussels on 17 April 1957, in Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. 03.12.1957, No 69, p. 1545.
 6. Act of 30 November 1957 approving the Treaty establishing the European Atomic Energy Community and its Annexes and Additional Protocols, signed at Rome on 25 March 1957 and at Brussels on 17 April 1957, in Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. 03.12.1957, No 69, pp. 1415-1416.
 7. "Gesetz zu den Verträgen vom 25. März 1957 zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft", Bundesgesetzblatt 1957 II. 19.08.1957, n° 23, pp.753-754
 8. Act No. 57-880 of 2 August 1957 authorising the President of the Republic to ratify: 1. the Treaty establishing the European Economic Community and its Annexes; 2. the Treaty establishing the European Atomic Energy Community; 3. the Convention on certain institutions common to the European Communities, signed at Rome on 25 March 1957, dans Journal officiel de la République française. 04.08.1957, n° 180, pp.1-3
 9. Law 1203, 14 October 1957 — Ratification and implementation of the following international Agreements, signed in Rome on 25 March 1957: (a) Treaty establishing the European Atomic Energy Community and annexes, (b) Treaty establishing the European Economic Community and annexes, (c) Convention on certain institutions common to the European Communities (in Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No 317 of 23 December 1957), dans Gazzetta ufficiale. 14.10.1957, n° 317.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]