Riksmekleren

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Riksmekleren (tidl. Riksmeklingsmannen) er et norsk statlig embede som har til oppgave å megle i interessetvister mellom partene i arbeidslivet, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler.

Den statlige meklingsordningen ble innført i Norge i 1915 da den første arbeidstvistloven ble vedtatt. Embedet er i dag hjemlet i lov av 5. mai 1927 nr. 1 om arbeidstvister og er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Embedet skiftet navn til Riksmekleren da den nye Arbeidstvistloven trådte i kraft.

Embedet ledes av riksmekleren, som oppnevnes av Regjeringen for tre år av gangen. Videre har embedet åtte faste kretsmeklere som hovedsakelig megler i lokale tvister.

Mekleren skal varsles om enhver plassoppsigelse. I tvister skal de prøve å komme fram til forslag som begge parter kan bli enige om.

Se også[rediger]

Eksterne lenker[rediger]