Riksadvokat

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bernhard Getz var Norges første riksadvokat.

Riksadvokaten er et norsk statlig embede og det øverste leddet i påtalemyndigheten i Norge.

I Norge er riksadvokaten kun beskjeftiget med enkelte straffesaker, slik som forbrytelser som kan straffes med inntil 21 år, se straffeprosessloven § 65. Mindre alvorlige saker behandles enten av statsadvokatene eller av politiet. Regjeringsadvokaten er involvert i sivile saker som berører staten. Riksadvokaten er i praksis påtalemyndighetens daglige leder. Han fatter avgjørelser i enkeltsaker, behandler klagesaker, og opptrer også av og til som anklager i straffesaker for domstolene, særlig når viktige prinsipielle spørsmål skal behandles i Høyesterett. Hans rundskriv og direktiver er styrende for statsadvokater og politiadvokater.

Tor-Aksel Busch har vært riksadvokat siden 1997.

Riksadvokaten er formelt underlagt Kongen i statsråd, jf. straffeprosessloven § 56, men det har aldri hendt i norsk historie at regjeringen har overprøvd noen av riksadvokatens avgjørelser. Ifølge straffeprosessloven skulle riksadvokaten tidligere ha juridisk embetseksamen med laud. Karakteren laud eksisterer imidlertid ikke lenger og kan ikke sammenlignes med nåværende karaktersystem hvor inndelingen går på tvers av den gamle laud–haud-grensen. Det gis heller ikke lenger én hovedkarakter for det juridiske studiet, og dermed gir ikke kravet lenger mening. Heller ikke juridisk embetseksamen eksisterer lenger.

Liste over riksadvokater

Se også

Eksterne lenker