Revisjon

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Revisjon (fra latin: ettersyn eller gjensyn) eller regnskapskontroll, er en uavhengig granskning og undersøkelse om økonomisk informasjon og forhold. Revisjon kan utføres av medarbeidere som ikke er autoriserte revisorer, men det er alltid en autorisert revisor som undertegner revisjonsberetningen. Det vil si at personen har ansvaret for å kontrollere at medarbeiderne har gjort en god og tilstrekkelig jobb.

I Norge finnes det to forskjellige autoriserte revisortitler. Det er registrert revisor og statsautorisert revisor. For å bli registrert revisor trenger man en bachelor i revisjon med karakter C på 4 nasjonale revisjonseksamener samt 3 praksisår. For å bli statsautorisert revisor trenger man en master i regnskap og revisjon (MRR, tidligere HRS) med karakter C på samtlige fag samt 3 praksisår.

Revisjon består i at noen tar et nytt blikk på noe som allerede eksisterer. Hensikten med revisjon er å se om informasjonen som revideres er korrekt i forhold til et sett av kriterier.

Ordet revisjon kommer fra latin og betyr «ettersyn» eller «gjensyn». Ordet kan ha flere betydninger. I økonomisk sammenheng er revisjon en gjennomgang av regnskap. Både utarbeidelsen, informasjonen og rutinene rundt regnskapet er gjenstand for revisjon. I offentlig sektor omfatter revisjonsbegrepet også forvaltningsrevisjon, hvilket innebærer en gjennomgang av også andre forhold ved en virksomhets resultater.

En virksomhet har gjerne en internrevisjon. Arbeidsdelingen mellom en ekstern revisor og internrevisjon er da gjerne slik at internrevisjonen fokuserer på operasjonell revisjon, mens en ekstern revisor fokuserer på finansiell revisjon.