Rettspsykologi

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rettspsykologi er et fagområde som ligger i skjæringspunktet mellom Psykologi og rettssystemet. Fagområdet tilhører vitenskapen anvendt psykologi med innsamling, undersøkelse og presentasjon av psykologiske bevis.

Rettspsykologi omfatter lovanvendelse for å kunne foreta juridiske vurderinger og samhandle adekvat med dommere, advokater og annet rettspersonale. Et viktig aspekt i rettspsykologi er evnen til å vitne i retten, og å omformulere psykologiske funn til et juridisk språk i rettslokalet for å gjøre informasjonen forståelig for rettspersonalet.

En av de mest interessante vurderinger for en rettsmedisinsk psykolog er en rettspsykiatrisk undersøkelse for å avdekke om noen er strafferettslig tilregnelig. Straffeloven § 20 sier at "For å kunne straffes må lovbryteren være tilregnelig på handlingstidspunktet.". Som utilregnelig regnes de som var under 15 år på gjerningstidspunktet, de som var psykotisk, de som har høy grad av psykisk utviklingshemming og de som har en sterk bevissthetsforstyrrelse.

Utilregnelighet kan innebære en særreaksjon, som overføring til psykisk helsevern eller tvungen omsorg.

Se også

Eksterne lenker