Rettspluralisme

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rettspluralisme innebærer at et samfunn kan ha flere parallelle rettslige systemer i tillegg til det offentlige rettssystemet, som vil si at det eksisterer overlappende og til dels kolliderende rettsoppfatninger.

Rettspluralisme handler om at det har vokst frem ulike rettskulturer med forskjellige tradisjoner og normer for saksbehandling. Det er f.eks. avdekket til dels store forskjeller i hvordan forvaltningen håndterer klager på sine avgjørelser, jf. Oxford Research sin evaluering av Offentleglova: Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt. Der ble det bl.a. konstatert at teorien om rettspluralisme stemmer i norsk forvaltning, ved at det ble avdekket at ulike organer og ulike forvaltningsansatte kan praktisere Offentleglova noe ulikt.

Menneskerettigheter har også fått en sentral rolle i den rettslige pluralismen. Et eksempel på det er at urbefolkninger i flere deler av verden har fått rettigheter som gjerne ikke fremgår av de respektive nasjonale lover. I Norge har f.eks. samer særlige rettigheter til vann- og landområder i Finnmark. Vi sier at sameretten er basert på sedvane og ikke på lover vedtatt av Stortinget.

Professor Anne Hellum ved Institutt for offentlig rett ved UIO har tatt til orde for å dele begrepet rettspluralisme opp i "sterk" og "svak" rettslig pluralisme. Andre deler gjerne rettspluralisme opp i den historiske/kulturelle og den moderne rettspluralismen.

Svak rettspluralisme

Svak rettspluralisme handler om spaltninger mellom ulike rettskulturer innenfor ett rettssystem.

Sterk rettspluralisme

Sterk rettspluralisme handler om parallelle rettssystemer, for eksempel forhold mellom kolonial rett og lokal sedvanerett, eller forhold mellom norske og samiske rettsoppfatninger, eller forholdet mellom norsk rett og Sharia lovgivning.

Den henspiller på det faktum at den statlige retten i praksis ikke er så autonom som den gjerne fremstilles. I stedet inngår systemet i et faktisk samspill med religiøse, sosiale og kulturelle normer. Et eksempel er at likestillingsprinsippet vanligvis taper i forhold til normen om at den katolske kirken får bestemme over ikke å ansette kvinner som prester.

Se også[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Thomas Mathiesen, "Retten i samfunnet. En innføring i rettssosiologi" (6. utgave, 2010, Pax Forlag) ISBN 9788253034157
  • Anne Hellum. Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon I:dog Fred er ej det Bedste...Festskrift til C.A. Fleischer. (2006) ISBN 82-15-00960-3

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]