Rettsmiddel

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rettsmiddel er en fellesbetegnelse på ulike metoder å angripe rettslige avgjørelser på for å få dem prøvet på ny.

Det skilles mellom ordinære og ekstraordinære rettsmidler. Ordinære rettsmidler anvendes mot avgjørelser som ikke er rettskraftige. De ordinære rettsmidlene er anke og kjæremål. Hovedskillet mellom disse går på at anke som hovedregel brukes for å angripe de materielle sidene ved en avgjørelse, mens kjæremål som hovedregel brukes for å angripe prosessuelle avgjørelser. Ekstraordinære rettsmidler brukes for å angripe avgjørelser som er rettskraftige. Som betegnelsen antyder er dette langt mindre vanlig enn å anvende ordinære rettsmidler, og vilkårene for å nå frem er langt strengere. Det mest praktiske ekstraordinære rettsmidlet er gjenopptakelse.

Se også

Eksterne lenker