Rettsmangel

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rettsmangel (også kalt vanhjemmel) er når en person disponerer over en ting eller rettighet, men ikke er berettiget til slik disponering.

Et eksempel kan være at man selger en ting man ikke eier. Da vil ikke kjøperen få den rett han må kunne forvente (med mindre kjøper påberoper seg godtroerverv). I slike tilfeller vil selgeren være ansvarlig for det tap kjøperen måtte lide, uavhengig av om selgeren kan bebreides. Med juridisk terminologi kan man si at det har oppstått vanhjemmel.

Etter Kjøpsloven § 41 andre ledd kan kjøperen "i alle høve kreve erstatning for tap som følge av rettsmangel som forelå ved kjøpet og som han verken kjente eller burde ha kjent til". Bestemmelsen hjemler altså er rent objektivt ansvar. Det inntrer imidlertid bare om rettsmangelen forelå da bindende avtale kom i stand, det vil si ved såkalt opprinnelig vanhjemmel. Det objektive ansvaret gjelder ikke for etterfølgende vanhjemmel - rettsmangler som oppstår senere. På den annen side rammer Kjøpsloven § 41 andre ledd både total og partiell vanhjemmel. Total er vanhjemmelen hvis en annen er rette eier, eller hvis privatrettslige rettigheter, f.eks. et forbud mot avhendelse, helt hindrer avtalen. Partiell er vanhjemmelen hvis det hviler en heftelse på gjenstanden, som panterett, leierett o.l.

Etter Avhendingslova § 4-17 gjelder det objektive ansvaret bare for den totale og opprinnelige rettsmangel.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker