Rettsbetjent

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rettsbetjenter er i Norge uniformerte vakter i lagmannsretten. Normalt deltar en rettsbetjent ved større straffesaker av mer alvorlig karakter. Rettsbetjenten bistår ved oppgaver av praktisk og administrativ karakter. Han tar hånd om vitner og bistår presse og tilhørere med å finne plasser. Krav om godtgjørelse og lignende for vitner, kan normalt rettes til rettsbetjenten. Rettsbetjenten kan irettesette, eller etter ordre fra rettens formann bortvise, tilhørere ved behov.

Det er normalt pensjonerte polititjenestemenn som tjenestegjør som rettsbetjenter.

Se også