Rettighet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En rettighet er en frihet eller privilegium for enkeltindivider og er et motstykke i tilsvarende plikter som påhviler den enkelte. Vi kan derfor si at rettigheter er en del av samfunnskontrakten . Begrepet anvendes både innen filosofien og rettsvitenskapen.

Man bruker skille mellom naturlige og konvensjonelle rettigheter. De naturlige betraktes da som gitt av sunn fornuft eller av en eller annen metafysisk høyere instans. De konvensjonelle er de hevdvunne rettigheter, som av visse filosofer antas utgå fra disse naturlige rettigheter.

Se også