Resultatmargin

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Resultatmargin er forholdet mellom årsresultat og omsetning, vanligvis presentert i prosent.

Anvendelse

Resultatmarginen til en bedrift gir analytikere en idé om hvor lønnsom bedriften er, da tallet forteller hvor mye bedriften får igjen for hver omsatte krone. En høy resultatmargin betyr at en bedrift tjener mye penger per omsatte krone.

Resultatmarginen kan anvendes til å se hvordan inntekter og kostnader utvikler seg i forhold til hverandre i en bedrift over tid. Øker omsetningen mer enn kostnadene, vil resultatmarginen øke.

Å benytte resultatmargin til å sammenligne ulike selskaper bør begrenses til lignende bedrifter som opererer under de samme lover og skatteregler. Dette er fordi:

  • Resultatmargin regnes av resultatet etter skatt, og ulike skatteregler vil således gi utslag. Dette er spesielt tydelig blant oljeselskapene, som har en mye høyere skattesats enn andre bedrifter: Statoil hadde i 2006 en driftsmargin på 27,5%, men resultatmargin på bare 9,6% (ref. Norges 500 største bedrifter, Kapital nr. 12/2007, s.42).
  • Ulike bransjer har ulike forutsetninger for høy driftsmargin, og således også høy resultatmargin. For eksempel har dagligvareforretninger kun 5,15 % i gjennomstnittlig resultatmargin, mens shippingselskaper har hele 21,74 % (2007).

Resultatmarginen kan også benyttes til å få et inntrykk av en bedrfts prispolitikk. Høy resultatmargin antyder at en bedrift har valgt en mer eksklusiv linje, med færre solgte varer til høyere priser enn en bedrift med svært lav driftsmargin.

Se også