Rentabilitet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rentabilitet er et nøkkeltall for lønnsomhet som viser den avkastningen bedrift får på kapitalen.

Rentabiliteten finnes i to versjoner; Totalkapitalrentabilitet og Egenkapitalrentabilitet. Rentabiliteten er uttrykt i prosent. For å vurdere rentabiliteten er det naturlig å sammenligne med alternative investeringer.

Totalkapitalrentabilitet

Formel: (Driftsresultat + finansinntekter) * 100% / gjennomsnittlig totalkapital.

Gjennomsnittlig totalkapital = (totalkapital 1.1 + totalkapital 31.12)/2.

Viser avkastningen på hele bedriftens kapital. Rentabilitet av totalkapital før skatt bør være høyere enn gjeldsrenten.

Egenkapitalrentabilitet

Formel: (Resultat før skattekostnad * 100%) / gjennomsnittlig egenkapital.

Gjennomsnittlig egenkapital = (egenkapital 1.1 + egenkapital 31.12)/2.

Viser avkastningen på egenkapitalen som er i bedriften. Egenkapitalrentabiliteten før skatt skal være større enn totalkapitalens rentabilitet.