Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester (RfE) er en klagenemnd som behandler tvister mellom forbrukere og eiendomsmeglere.

Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester skal gi forbrukere tilbud om rimelig, rettferdig og hurtig tvisteløsning i saker som faller inn under nemndas saksområde. De behandler klager på foretak eller advokat som driver eiendomsmegling. Det kan klages på alle forhold ved eiendomsmeglerens/advokatens utøvelse av yrkesvirksomheten.

Organisasjonen ble opprettet 1. januar 2005 og er et samarbeid mellom Norges Eiendomsmeglerforbund, Den Norske Advokatforening, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Forbrukerrådet.

Saksgang og frister[rediger | rediger kilde]

Etter at sekretariatet har gjennomgått saken og funnet at den kan tas til behandling blir dokumentene lastet opp på Klageportalen og faktura utstedt. Klageren gis tilgang til Klageportalen.

Når beløpet er registrert mottatt vil saken bli oversendt innklagede med frist for tilsvar. Tilsvaret blir lastet opp på Klageportalen. Partene varsles når nye dokumenter lastes opp.

Partene har mulighet til å kommentere motpartens anførsler.

Det er partenes ansvar å sende inn relevant og nødvendig informasjon og dokumentasjon snarest mulig. Sekretariatet skal aktivt styre saksforberedelsen for å oppnå effektiv og forsvarlig behandling.

Partene skal normalt bli gjort kjent med avgjørelsen innen 90 dager. Fristen begynner å løpe fra sekretariatet har mottatt nødvendige opplysninger fra begge parter, vanligvis ved mottak av tilsvar fra innklagede.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]