Registrert partnerskap

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Registrert partnerskap ble innført i 1993 og opphevet 1. januar 2009, da endringene Ekteskapsloven trådte i kraft i Norge.

Bakgrunn

Registrert partnerskap innebar en formalisering av samlivet mellom to personer av samme kjønn. Det var tenkt som en parallell til ekteskapet, og hadde i Norge samme rettsvirkninger når det gjaldt arv, formuesforhold, skatt og forsikring. Norge innførte registrerte partnerskap i 1993, som det andre landet i verden. Tidligere registrerte partnerskap kan etter endringene i ekteskapsloven, dersom partene ønsker det, bli omgjort til ekteskap. Det er ikke lenger mulig å registrere nye partnerskap i Norge.

Den norske kirke anerkjente generelt ikke registrerte partnerskap, men noen prester ga velsignelser til par etter partnerskapsinngåelsen. Etter at søknad fra Human-Etisk Forbund om å få registrere partnere ikke ble innvilget av regjeringen Bondevik II, endret regjeringen Stoltenberg II forskriften med virkning fra 1. januar 2007. Selve inngåelsesseremonien, som tidligere måtte skje hos notarius publicus, kunne etter dette gjøres hos Human-Etisk Forbund. Tidligere tilbød HEF vielsesseremonier i etterkant av registrering hos notarius publicus.

Partnerskapsloven og dennes forskrift hadde noen unntak som gjorde partnerskap forskjellig fra ekteskap:

  • Ikke mulighet til å bli vurdert som adoptivforeldre.
  • Ikke adgang til assistert befruktning.
  • En fødende kvinnes registrerte partner regnes ikke automatisk som barnets forelder («mater est»), slik som en mannlig ektefelle blir (pater est).

Fra innføringen i 1993 og ut 2006 ble det inngått 2 494 partnerskap i Norge; 1 395 mellom menn og 1 099 mellom kvinner. 2006 var det første året det ble inngått flere partnerskap mellom kvinner enn mellom menn.

Se også

Eksterne lenker