Quorum

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Quorum er betegnelsen for det minste antall fremmøtte stemmeberettigede, som er nødvendig for at en forsamling eller et organ skal være vedtaksdyktig.

Kravet om at en viss andel av de stemmeberettigede skal ha deltatt (quorum), er nært forbundet med krav om kvalifisert flertall. Strengere krav ved grunnlovsendringer enn ellers er vanlig både i representative forsamlinger og ved folkeavstemmning. I Norge kreves det at 2/3 av stortingsrepresentantene må ha møtt opp ved grunnlovsendring, jf. Grunnloven § 21 og samme gjelder ved suverenitetsavståelse etter Grunnloven § 115.

Det er ikke i seg selv urimelig at utfallet bare binder dersom en viss del av de stemmeberettigede deltar eller stemmer for. Men hvis kravene er strenge, kan det bli for lett for dem som er imot et bestemt utfall (og for hjemmesitterne), å sabotere prosessen ved å holde seg borte.

Aksjeloven åpner for at det i vedtektene kan fastsettes andre flertallskrav enn det som følger av loven, jf. Aksjeloven § 5-17. I noen sammenhenger kan det være lurt å vedta ande flertallskrav, slik at enkeltaksjonærer unngår å bli overskjørt.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker