Purregebyr

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Purregebyr tillegges et krav som er forfalt til betaling. Purregebyret ved første og andre varsling kan være på maksimalt 1/10 av inkassosatsen. Inkassosatsen fastsettes hvert år i Forskrift til inkassoloven.

Maksimal sats for gebyr på purrenota er pr. 1. januar 2009 kr 59. Inkassosatsen er pr. 1. januar 2009 på kr 590.

Maksimal sats for gebyr på purrenota er pr. 1. januar 2010 kr 60. Inkassosatsen er pr. 1. januar 2010 på kr 600.

Maksimal sats for gebyr på purrenota er pr. 1. januar 2011 kr 61. Inkassosatsen er pr. 1. januar 2011 på kr 610.

Purregebyr kan legges til hvis følgende kriterier er oppfylt:

  1. Opprinnelig krav (faktura) må inneholde opplysninger om at det vil bli tillagt purregebyr ved purring, beløpets størrelse må oppgis.
  2. En purring med purregebyr må inneholde de samme opplysningene som det opprinnelige kravet.
  3. Det må ha gått minst 14 dager etter forfall, for opprinnelig krav eller siste utstedte purring, før purring med purregebyr kan utstedes. Dog kan en sende purring med renter og uten purregebyr umiddelbart etter forfall.
  4. En purring med purregebyr må ha minimum 14 dagers forfall.

Noen offentlige etater (f.eks. NRK, Lånekassen og NAV) kan kreve en høyere sats. Disse satsene er da bestemt i egne forskrifter. De kalles da gjerne tilleggsavgift.

Næringsdrivende er ikke pålagt å kreve purregebyr.

Etter siste purring med purregebyr kan en få inkasso.