Provisorisk anordning

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Provisorisk anordning (latin: provisio = Omsorg) er en midlertidig ordning som er ment som en nødløsning inntil en permanent ordning kan tre i kraft.

I daglig tale brukt for eksempel om en endring til et midlertidig møtelokale, en midlertidig tetting av en vannlekkasje, «jukse-sikring» av elektrisk anlegg o.l.

I lovverk og politikk[rediger | rediger kilde]

«Provisorisk anordning» er en midlertidig regel med lovs kraft vedtatt av regjeringen (Kongen i statsråd). Hjemmelen til å gi provisoriske anordninger er gitt i Grunnloven § 17. Denne tillater provisoriske anordninger på områder som angår «Handel, Told, Næringsveie og Politi».

  • «§ 17. Kongen kan give og ophæve Anordninger, der angaa Handel, Told, Næringsveie og Politi; dog maa de ikke stride mod Konstitutionen og de (saaledes som efterfølgende §§ 77, 78 og 79 bestemme) af Storthinget givne Love. De gjælde provisorisk til næste Storthing».

En provisorisk anordning kan ikke ha lenger varighet enn til neste ordentlige storting blir oppløst. Stortinget kan imidlertid forkaste en anordning så fort det trer sammen.

Historisk anvendelse[rediger | rediger kilde]

Første og andre verdenskrig[rediger | rediger kilde]

Både under 1. og 2. verdenskrig ble det gitt en rekke provisoriske anordninger. Under tyskernes okkupasjon vedtok regjeringen i London mange bestemmelser utover det som er hjemlet i Grunnloven § 17. Disse anordningene er samlet i et hemmelig arkiv i Justisdepartementet og det har derfor vært usikkert hva som er bestemt av London-regjeringen og hva som i realiteten er forordninger gitt av den allierte besettelsesmakten. Et eksempel på en provisorisk forordning som etter sin ordlyd er lovstridig er provisorisk forordning av 17. august 1945 om tillegg til statsborgerlovgivningen gitt av regjeringen Gerhardsen.

Nyere tid[rediger | rediger kilde]

I nyere tid gis provisoriske anordninger vanligvis for å avverge arbeidslivskonflikter med store samfunnsmessige konsekvenser (tvungen lønnsnemnd). Et eksempel på annen anvendelse var da regjeringen Jagland 18. juli 1997 i forbindelse med konflikter i MC-miljøene, den såkalte MC-krigen, vedtok oppholdsforbud på visse steder for å verne om liv og eiendom.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]