Prosessfullmektig

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Prosessfullmektig er en person som opptrer som fullmektig for en av partene i en rettssak.

Reglene om prosessfullmektiges rolle i sivile saker fremgår av Tvisteloven (2005). Disse reglene gjelder i praksis også i private straffesaker.

Advokater, advokatfullmektiger og jurister kan være prosessfullmektig. "En av partenes nærmeste kan være prosessfullmektig" hvis han/hun er skikket til det, jf. Tvisteloven § 3-3 (3) første punktum. Utover dette kan retten "tillate at en annen skikket myndig person opptrer som prosessfullmektig.", jf. Tvisteloven § 3-3 (4) første punktum.

Oppdraget er personlig. Det betyr at et advokatkontor ikke kan være prosessfullmektig. Av samme grunn kan fagforeninger og lignende organisasjoner formelt sett heller ikke være prosessfullmektig. De kan imidlertid opptre som rettslig medhjelper, jf. Tvisteloven § 3-7, eller som saksøker (for en av partene), jf. Tvisteloven § 1-4 (1). Utenfor retten kan de opptre som fullmektig i alle sammenhenger, jf. Forvaltningsloven § 12 (2) første punktum.

Advokater behøver vanligvis ikke å dokumentere fullmakten, jf. Tvisteloven § 3-4 (2) første punktum. Det samme gjelder når en advokat opptrer som fullmektig på andre områder for sin klient. Er man ikke advokat må man dokumentere prosessfullmakten, jf. Tvisteloven § 3-4 (2) andre punktum.

Se også

Kilder

Eksterne lenker