Prosent

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Prosenttegnet

Prosent, representert ved tegnet %, betyr hundredel eller per hundre. Én prosent er altså én hundredel av en gitt mengde. Eksempelvis vil én prosent av 100 være 1, én prosent av 1 000 være 10, osv.

Selv om prosenter som regel angis i intervallet null til hundre, er det også mulig med negative prosenter ( −10 % av 42 er −4,2 ) og prosenter større enn hundre ( 200 % av 42 er 84 ).

Merk at en differanse mellom to prosentverdier har benevning prosentpoeng. Dette medfører blant annet at standardavviket til verdier målt i prosent skal ha prosentpoeng som benevning.

Beregning

Hvor mange prosent <math>x</math> er av <math>y</math>, beregnes slik:

<math>p = \frac{x}{y} \cdot 100</math>

Hvor mye <math>p</math> prosent av <math>y</math> er, beregnes slik:

<math>x = \frac{p}{100} \cdot y</math>

Typografi

I løpende tekst anbefaler det norske Språkrådet å skrive ut ordet prosent i stedet for å bruke prosenttegnet. Skal man bruke prosenttegn, for eksempel i tabeller, er det anbefalt å ha et helt mellomrom mellom tallet og prosenttegnet, selv om dette er debattert. I engelsk typografi er det vanlig å droppe mellomrommet mellom tallet og prosenttegnet, eventuelt å ha et lite mellomrom.

Fallgruver

Prosentregning er i utgangspunktet ikke spesielt komplisert, men det er allikevel en rekke aspekter en bør merke seg.

Prosentvis endring

Det må skilles mellom prosent av en mengde og prosentvis endring av en mengde. Eksempler:

  • 20 prosent av 500 er 100
  • 20 prosent økning fra 500 er en økning fra 500 til 600
  • 500 redusert med 20 prosent er 400
  • Men legger vi 20 prosent på disse 400 igjen, får vi ikke 500, men 480. Nå er det 400 som er utgangspunktet, ikke 500.

Manglende referanse

En prosent krever som regel en referanse for å være nyttig. Når det for eksempel står «20 % mindre fett» på et matprodukt er det ikke mulig å vite utfra dette utsagnet hvor mye fett det faktisk er i produktet. Når referansen ikke er oppgitt gis det også rom for tolkning av betydningen av utsagnet. Er det 20 prosent mindre enn konkurrenten, 20 prosent mindre enn i fjor, 20 prosent mindre enn anbefalt dagsbehov, osv.

Prosent og prosentpoeng

En endring i prosent og i prosentpoeng er som regel svært forskjellig. Se artikkelen om prosentpoeng.

Se også

Eksterne lenker