Produktkontrolloven

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11. juni 1976, skal forebygge at produkter medfører helseskade, eller miljøforstyrrelse i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning, avfall, eller støy og lignende.

Produktkontrolloven har også til formål å forebygge miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter.

Klima- og forurensningsdirektoratet har det administrative hovedansvaret for å forvalte og håndheve produktkontrolloven. Loven forvaltes av Kongen, Miljøverndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Eksterne lenker