Produktkontrolloven

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Prodktrl.)
Hopp til navigering Hopp til søk

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) av 11. juni 1976, skal forebygge at produkter medfører helseskade, eller miljøforstyrrelse i form av forstyrrelser i økosystemer, forurensning, avfall, eller støy og lignende.

Produktkontrolloven har også til formål å forebygge miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter.

Klima- og forurensningsdirektoratet har det administrative hovedansvaret for å forvalte og håndheve produktkontrolloven. Loven forvaltes av Kongen, Miljøverndepartementet og Klima- og forurensningsdirektoratet.

Eksterne lenker