Pristiltaksloven

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra Pristl.)
Hopp til navigering Hopp til søk

Pristiltaksloven (Lov om pristiltak, pristl.) trådte i kraft i 1993 og har som formål å fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

Pristiltaksloven er en særlov med hjemmel til generell prisregulering ved fare for uvanlige endringer i prisnivået. Når det er nødvendig for å fremme en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, kan konkurransemyndighetene gjøre vedtak om maksimalpriser, minstepriser, prisstopp, prisberegninger, rabatter, maksimalavanser, leverings- og betalingsvilkår og andre bestemmelser om priser, fortjenester og forretningsvilkår.

Loven gir også Konkurransetilsynet fullmakt til å kunne pålegge næringsdrivende meldepliktsordninger for bestemte varer og tjenester.

Pristiltaksloven § 2 gjelder urimelige priser og forretningsvilkår. Det er forbudt å ta, kreve eller avtale priser som er urimelige. Heller ikke må det kreves, avtales eller opprettholdes forretningsvilkår som virker urimelig overfor den annen part eller som åpenbart er i strid med allmenne interesser.

I praksis har det vist seg at det skal mye til før klager om urimelig pris fra forbrukere oppnår medhold i domstolene.

Pristiltaksloven inneholder dessuten bl.a. bestemmelser om opplysningsplikt, straff, inndragning og tilbakebetaling av ulovlig merpris. Strafferammen er den samme som i Konkurranseloven. Under skjerpende omstendigheter kan overtredelser straffes med fengsel inntil seks år.

Regulering av drosjepriser

Med hjemmel i pristiltaksloven fastsetter Konkurransetilsynet maksimalpriser for drosjekjøring i områder uten konkurranse. Maksimalprisene gjelder for enkeltturer. Drosjene står fritt til å ta lavere priser enn maksimalprisene.

Reguleringen av maksimalpriser omfatter ikke områder der det er tilstrekkelig konkurranse mellom drosjer eller drosjesentraler. Dette gjelder de fleste større byene og enkelte andre tettbygde strøk. I disse områdene kan drosjene sette prisene fritt.

Se forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil.

Pristiltakslovens forarbeider

Se også

Ekserne lenker