Priselastisitet

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er et svært sentralt begrep i økonomifagene og er et uttrykk for hvor mange prosent etterspørselen endrer seg dersom prisen endrer seg med én prosent. Den viser altså hvilken virkning en endring i prisen har på den totale mengden solgte enheter.

<math> \text{elastisitet} = \frac{\text{prosentvis endring i etterspurt mengde}}{\text{prosentvis endring i pris}} </math>

Siden disse endringene normalt går i hver sin retning (etterspørselen går ned når prisen går opp og motsatt), blir priselastisiteten som regel et negativt tall. Det finnes enkelte eksempler på varer med positiv priselastisitet (der etterspørselen stiger når prisen stiger), men disse er det relativt få av. Her er det snakk om luksusvarer man kjøper fordi de er dyre, for å vise at man har mye penger. Fordi elastisiteten stort sett er negativ er det relativt vanlig å oppgi den uten fortegn, og først benytte kunnskapen om fortegnet i fortolkningen av svaret.

Vi sier at vi har tre typer priselasitet etterspørsel:

1) Elastisk etterspørsel: når en prisnedgang på én prosent fører til en økning i markedets etterspørsel med mer enn én prosent. Ved elastisk etterspørsel kan en endring i pris få en nokså stor konsekvens i etterspurt mengde. (<math>e < -1</math>).

2) Uelastisk etterspørsel: når en prisøkning på en vare får liten virkning på den etterspurte mengden. Dette er typisk for nødvendighetsartikler som brød, melk og liknende, samt for varer som betyr lite for budsjettet til kunden, som knappenåler. (<math>-1 < e < 1 </math>).

3) Nøytralelastisk etterspørsel: når en prisnedgang på én prosent fører til nøyaktig én prosent økning i etterspurt mengde. (<math>e = -1</math>).

Etterspørselens endring når prisen på et annet produkt endres kalles krysspriselastisiteten. Tilsvarende uttrykker etterspørselens inntektselastisitet hvor mye etterspørselen endres når konsumentens (forbrukerens) inntekt endres.

Priselastisitet kan også benyttes om hvor mye tilbudt mengde endres med hensyn på endring i pris. Dette betegnes ofte som tilbudets priselastisitet.