Presumsjon

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Presumsjon (latin: praesumptio) er en antakelse eller formodning om at noe fremstår som mer sannsynlig enn noe annet så fremt det ikke blir ført bevis for noe annet.

Norsk rett har som presumsjonsprinsipp at domstolene skal forsøke å komme frem til tolkningsresultater som stemmer med folkeretten. De senere års utvikling har tydelig gått i retning av større aktiv lojalitet i forhold til våre folkerettslige forpliktelser.

Se også

Litteratur

  • Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle: "Rett, samfunn og demokrati" (1. utg 2007, 5. opplag 2014) ISBN 978-82-05-31041-4