Prekvalifisering

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Prekvalifisering er et juridisk begrep som særlig benyttes i anskaffelsesretten. Prekvalifisering er en forhåndsvurdering av potensielle leverandørers kvalifikasjoner som finner sted før de kommer med sine tilbud i en anbudsprosess.

Gjennom prekvalifisering kan en oppdragsgiver skaffe seg informasjon for å avgjøre hvilke leverandører som han vil innby til å inngi tilbud. Prekvalifisering innebærer med andre ord å begrense antallet på de konkurrerende leverandørene. Oppdragsgiver avholder da en første runde for anskaffelsen, der han foretar en utvelgelse ut fra de kvalifikasjonskrav han har satt opp i konkurransegrunnlaget, og som deltakerne dokumenterer at de oppfyller.

Det er bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser for hvilke framgangsmåter og vilkår som er tillatt for de offentlige oppdragsgiverne. Private oppdragsgivere kan velge å benytte lignende framgangsmåter og blant annet regler i Norsk Standard.

Se også