Preklusjon

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Preklusjon er et juridisk uttrykk og innebærer avskjæring av rettigheter og/eller forpliktelser. Vanligvis skjer slik avskjæring fordi en handling ikke er foretatt innen en fastsatt tidsfrist, og med hjemmel i visse lov- eller avtalebestemmelser. Derfor brukes uttrykket preklusive frister.

Preklusjon kan skje av materielle forhold, så som adgang til å kreve tilleggsbetaling, eller til å melde krav etter proklama ved dødsfall.

Preklusjon kan også være av prosessuelle forhold, såkalt prosessuell preklusjon. Da angår det adgangen til å gjennomføre prosesshandlinger så som for eksempel å framlegge nye bevis i en rettssak, eller det kan begrense adgangen til å innvende mot motpartens prosesshandlinger.

Preklusjon i avtaleforhold skjer bare hvis motparten påberoper seg avskjæringen.

Betegnelsen preklusjon brukes i noen grad også om avskjæring ved oversittelse av frister for å reklamere på kjøp og andre leveranser, eller for å fremme krav som er underlagt foreldelsesfrister.