Plenumssak

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En plenumssak er saker hvor alle Høyesteretts dommere samles for å avgjøre en sak, eller et rettsspørsmål i saken, og forekommer bare i helt særlige tilfeller.

I plenumsaker kan det være opptil 19 dommere i tillegg til domstollederen (justitiarius).

Vanligvis er det fem dommere som behandler saker i Høyesterett. I visse tilfelle behandles en sak i storkammer med 11 dommere, eller i plenum av den samlede Høyesterett. Det er Domstolloven (1915) §§ 5 og 6 som regulerer sammensetningen av dommere i Høyesterett.

Når samtlige dommere i Høyesterett møtes for å avgjøre en sak heter det at Høyesterett møtes i plenum. Med samtlige dommere menes alle tilgjengelige høyesterettsdommere som ikke er ugilde (inhabile) eller har meldt forfall, men minimum fem dommere. Er det ved avgjørelsen et like antall dommere, fratrer yngste dommer.

En plenumsdom er rettsavgjørelser hvor samtlige dommere er enige. Plenumsdommer fra Høyesterett har stor betydning i rettspraksis og blir gjerne brukt når lignende saker skal avgjøres (prejudikat).

Når det foreligger en rettsavgjørelse der ikke alle dommerne er enige i det endelige resultatet, foreligger det dissens. Altså en avgjørelse der et mindretall er uenig med flertallet. Slike avgjørelser har sjelden prejudikatverdi og det åpner for at det kan være nødvendig å gjøre nærmere avklaringer i senere rettsavgjørelser.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]