Plenumsdom

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Plenumsdom er betegnelsen på en rettsavgjørelse der dommerne enstemmig er enig i den endelige avgjørelsen.

En plenumsdom fra Høyesterett har stor prejudikatverdi fordi full enighet blant dommere tilsier at det ikke hersker tvil og dermed kan man si at et rettsspørsmål har blitt avklart fullt og helt.

Når det foreligger en rettsavgjørelse der ikke alle dommerne er enige i det endelige resultatet, foreligger det dissens. Altså en avgjørelse der et mindretall er uenig med flertallet. Slike avgjørelser har sjelden prejudikatverdi og det åpner for at det kan være nødvendig å gjøre nærmere avklaringer i senere rettsavgjørelser.

En plenumsdom må ikke forveksles med en dom avsagt i plenum. En dom avsagt i plenum vil si at alle tilgjengelige dommere i Høyesterett var tilstede og deltok i voteringen, se Plenumssak.

Se også