Plenumsdom

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk

Plenumsdom er betegnelsen på en høyesterettsavgjørelse der samtlige dommere er enige i den endelige avgjørelsen.

En plenumsdom har stor prejudikatverdi fordi full enighet blant dommere tilsier at det ikke hersker tvil og dermed kan man si at et rettsspørsmål har blitt avklart fullt og helt.

Når det foreligger en rettsavgjørelse der ikke alle dommerne er enige i det endelige resultatet, foreligger det dissens. Altså en avgjørelse der et mindretall er uenig med flertallet. Slike avgjørelser har sjelden prejudikatverdi og det åpner for at det kan være nødvendig å gjøre nærmere avklaringer i senere rettsavgjørelser.

Se også[rediger]