Plenarvedtak

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Plenarvedtak (av latin: plenus; «full») er forsamlingsvedtak gjort i plenum. Plenarvedtak gjort av Stortinget omfatter formelle lover (jf. Grl. 76 f) og andre vedtak som treffes på vegne av nasjonalforsamlingen, derunder mistillitsforslag (jf. Grl. § 15), samtykke til traktatinngåelse (jf. Grl. 26 andre ledd), skatte- og budsjettvedtak (jf. Grl. § 75 a og d), valg av revisorer og ombudsmann (jf. Grl. § 75 k og l).

Man skiller gjerne mellom vedtak av formell lov og andre vedtak. Formell lov er enhver tekst som er vedtatt to ganger og så sanksjonert av Kongen etter reglene i Grl. § 76 f. For alle andre vedtak (bortsett fra grunnlovsendringer) er det tilstrekkelig med ett vedtak.

Grunnlovsendringer gjøres også i Stortinget i plenum (jf. Grl. § 121), men det må gå minst 3 år mellom første og andre vedtak (to ulike valgperioder).

Vedtaksprosess for formelle lover:

 • Lovforslag (Grl. § 76 første ledd)
  • Komitébehandling (forretningsordenen)
   • Komitéinnstilling (forretninsordenen)
    • Første vedtak (Grl. 76 andre ledd)
     • Andre vedtak (Grl. 76 andre ledd)

Forut for lovforslaget ligger det gjerne en utredningsfase i regjeringens eller Stortingets egen regi, noen ganger også med hjelp av et utredningsutvalg (NOU). Komitébehandlingen faller bort når f.eks. et benkeforslag blir vedtatt under behandlingen i Stortinget. Før vedtak er det alltid en viss debatt. Etter sanksjon kan det gå kortere eller lengre tid før loven trer i kraft og den må uansett kunngjøres for å bli gjeldende.

Vedtaksprosess for andre stortingsvedtak enn grunnlovsvedtak:

 • Forslag (Grl. § 76 første ledd)
  • Komitébehandling (forretninsordenen)
   • Komitéinnstilling (forretninsordenen)
    • Vedtak

Historisk

Før 1. oktober 2009 ble de to identiske vedtakene som er nødvendige for å få i stand formelle lover truffet av Odelstinget og Lagtinget, men nå gjøres de altså som plenarvedtak i Stortinget.

Se også

Litteratur

Eksterne lenker