Patentstyret

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Patentstyret er et norsk statlig forvaltningsorgan og nasjonalt kompetansesenter innen industrielle rettigheter.

Patentstyret holder til i Oslo, har rundt 250 ansatte, er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet og virksomheten er regulert av Patentstyrelova.

Oppgaver og formål

Patentstyret skal behandle saker om industrielle rettigheter som er fastsatt i Patentloven, Foretaksnavneloven, Designloven, Varemerkeloven og Edelmetalloven. Patentstyret kan utføre informasjonstjenester og skal ellers legge til rette for innovasjon og verdiskapning ved å være et kompetansesenter for industrielle rettigheter, jf. Patentstyrelova § 1

Patentstyrets roller

Patentstyret oppgir å ha tre roller:

  • Myndighetsrollen: Behandle og avgjøre søknader om patenter, varemerkeregistrering og designbeskyttelse.
  • Pådriverrollen: Ta initiativ og stimulere norsk næringsliv til økt beskyttelse og bedre bruk av immaterielle rettigheter.
  • Oppdragsrollen: Gi generelle råd og levere informasjonstjenester tilpasset skiftende behov i norsk næringsliv.

Historisk

Patentstyret ble opprettet i 1911, som følge av at det på slutten av 1800-tallet ble gjort stadige oppfinnelser som trengte beskyttelse og at det ble en belastning for Kongen å håndtere dette.

Det opprinnelige navnet var "Styret for det industrielle rettsvern".

Se også

Eksterne lenker