Partshjelp

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Partshjelp, tidligere hjelpeintervensjon, er det at en tredjemann (hjelpeintervenienten) trer inn i en verserende rettssak til støtte for en av partene.

Partshjelp reguleres av Lov av 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister Tvisteloven § 15-7.

Betingelsene for partshjelp etter norsk rett er for det første at hjelpeintervenienten har en rettslig interesse av at den part han støtter vinner saken eller at hjelpeintervenienten er en organisasjon eller et offentlig organ som har som oppgave å fremme en særskilt interesse, og at saken ligger innenfor organisasjonens eller organets formål og virkeområde. Videre må saken ikke være rettskraftig hevet eller avgjort. Partshjelp medfører at intervenienten kan anvende forsvars- og angrepsmidler, han kan føre bevis og foreta andre prosesshandlinger. Bortsett fra saksomkostninger kan han ikke tilpliktes eller tilkjennes noe.

Partshjelp reguleres også i andre rettsregler:

Se også

Eksterne lenker