Part

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En part (latin: pars, genitiv: partis) betyr en del av noe. Ordet blir brukt i flere sammenhenger, også juridisk.

Del av et objekt

I et eierforhold til et objekt, kan ordet part enten referere seg til en bestemt del av objektet, eller en eierandel i hele objektet.

Eiendom

En eierpart i en eiendom, kan enten være en bestemt del av en eiendom (for eksempel en teig), eller en eierandel i den samlede eiendommen.

En part i en eiendom kan imidlertid også være en rettighet til å utnytte deler av eiendommen (for eksempel en fiskerett eller en hogstrett).

Gjenstand

Dersom objektet er en gjenstand, vil en part normalt være eierandelen av gjenstanden, for eksempel en bondes eierandel av en skurtresker. Ved salg av gjenstanden vil parten få tildelt sin andel av salgssummen.

Selskap

I et aksjeselskap vil en eiers part av selskapet være eierens antall aksjer dividert på det samlede antall aksjer i selskapet.

Forvaltningsmessig

I en forvaltningssak (for eksempel en byggesak), vil den som kan lide skade av den offentlige behandlingen av saken, være ansett som part, og ha rett til innsyn i sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven.

I en byggesak vil for eksempel både byggesøkeren, naboer og gjenboere være parter i saken.

Rettslig

Privatrettslig

I en privatrettslig (sivilrettslig) sak, vil både den klagende part og den innklagede part være parter i saken, og ha rett til innsyn i alle sakens dokumenter.

I privatrettslige saker kan det også tenkes at andre (som en avgjørelse kan få betydning for) kan ansees som part i saken.

Strafferettslig

I strafferetten er det normalt bare den som er anklaget for å ha begått en straffbar handling som er part i saken. I de senere år er det blitt fremmet krav om at også den fornærmede skal bli ansett som part, og få tilgang på sakens dokumenter.