Paragraf

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En paragraf (forkortet §) (fra gresk paragraphos, skrevet ved siden av, tilføyet) er en bestemmelse i et regelverk.

Betegnelsen brukes ved utforming av lover, vedtekter, traktater og lignende, og hver paragraf beskriver en enkelt bestemmelse av flere bestemmelser i regelverket. Hver paragraf kan bestå av flere avsnitt eller setninger. Hver paragraf kan også inneholde nummererte underpunkter og/eller bokstaver.

I et regelverk vil vanligvis et antall paragrafer være innlemmet i et kapittel som omhandler mer vidtfavnende forhold.

Paragraftegnet brukes bare foran numeriske tall. Det skal være mellomrom mellom paragraftegnet og tallet. Bruk helst hardt mellomrom, så unngår du at paragraftegn og tall havner på hver sin linje ved orddeling. Dersom tallet skrives med bokstaver, skal ikke paragraftegnet brukes.

§ 15
paragraf 15

Når du henviser til flere paragrafer, kan du velge om du vil bruke ett eller to paragraftegn:

§ 15 til 19 (bedre enn § 15–19, som kan misforstås som paragraf nitten i kapittel femten)
§§ 15 til 19
§ 23, 24 og 29
§§ 23, 24 og 29

Normalt er paragraftegnet til venstre for tallet 1 på tastaturet. Dersom du ikke har paragraftegn på ditt tastatur, kan du (på Windows-maskiner) skrive det ved å holde ALT-tasten nede samtidig som du taster 0167 på det numeriske tastaturet. Her kan du se en oversikt over alle spesialtegn og deres ALT-koder.

Se også