Politiets sikkerhetstjeneste

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra PST)
Hopp til navigering Hopp til søk

Politiets sikkerhetstjeneste (forkortet PST) er en del av den norske politietaten og er direkte underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske lovbrudd som kan true nasjonens sikkerhet. Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak og rådgivning.

Det sentrale utgangspunktet for det politifaglege arbeidet til PST finner vi i straffeprosessloven og politiloven. Rammene som er trukket opp av Stortinget, er som regel nærmere definerte i forskrifter. Sentrale forskrifter er PST-instruksen, påtaleinstruksen og politiinstruksen.

Se også

Eksterne lenker