Pasientskadenemnda

Fra Jusleksikon.no
(Omdirigert fra PSN)
Hopp til navigering Hopp til søk

Pasientskadenemnda (PSN) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Nemnda behandler klager på vedtak som er fattet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

PSN ble opprettet 1. januar 2003 og består av et sekretariat og en nemnd. Nemnda består av fem faste medlemmer med tre sett av varamedlemmer. I sekretariatet arbeider det saksbehandlere som bl.a. forbereder sakene som nemnda behandler i deres møter.

PSNs sekretariat ledes av direktør Rose-Marie Christiansen.

Ordningen med pasientskadeerstatning omfatter både offentlig og privat helsevesen. Utvidelsen av ordningen til privat helsevesen fant sted 1. januar 2009.

Saksbehandlingen i PSN er gratis og vedtakene kan bringes inn for domstolene.

Eksterne lenker