Påtalemyndigheten

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Påtalemyndigheten er den offentlig instans som tar seg av påtale av straffbare handlinger, gjennom å utøve påtalemyndighet.

I Norge er det Kongen i statsråd (regjeringen) som har den øverste påtalemyndighet og deretter er påtalemyndigheten sortert på tre nivåer:

  1. Riksadvokaten
  2. Statsadvokatene
  3. Politiet

Påtalemyndigheten har fire hovedoppgaver:

  • Den leder etterforskningen av straffbare handlinger.
  • Den avgjør om det på grunnlag av etterforskningen skal reises tiltale eller ikke.
  • Den opptrer som aktor under straffeforfølgning ved domstolene.
  • Den tar stilling til om dommer i straffesaker skal godtas eller bringes inn for en høyere rett, samt gir ordre om at endelige dommer på straff skal fullbyrdes.

Påtalemyndighetens utøvelse av påtalemyndighet er regulert gjennom bestemmelser i Straffeprossesloven Kap. 6 og Påtaleinstruksen

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]