Overrettssakfører

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Overrettssakfører (forkortet o.r.sakfører, i eldre skrivemåte overretssagfører) var i Norge tittel for en sakfører (advokat) som hadde rett til å føre saker for Overretten. Da Overretten ble lagt ned pr 1. juli 1936, ble tittelen brukt om sakførerer som hadde rett til å føre saker for herreds- og byrettene og lagmannsretten. Fra 1964 ble tittelen avløst av tittelen advokat. En advokat med anledning til å føre saker for Høyesterett ble kalt høyesterettsadvokat.

I Danmark ble tittelen overretssagfører brukt om advokater som hadde fått beskikkelse av Justisministeriet til å møte for over- og underretten, i tiden mellom Sagførerloven av 1868 og Retsplejeloven av 1916. Tittelen var likestilt med tittelen landretssagfører.