Oppfriskning

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oppfriskning er et rettsmiddel i sivile saker som kan brukes i tilfeller der en frist ikke er overholdt eller en part har unnlatt å møte, slik at forsømmelsen har ført til en fraværsavgjørelse.

Et typisk tilfelle for bruk av oppfriskning er der en part er for sen med å påanke en avgjørelse og parten ikke kan bebreides for å ha unnlatt å søke om fristforlengelse.

Ved fraværsdom kan den fraværsdømte kreve oppfriskning "når avgjørelsen er avsagt med urette".

Vilkårene for å kreve oppfriskning går frem av Tvisteloven (2005) §16-12. Reglene om oppfriskning i Tvisteloven (2005) kapittel 16 er en sammenslåing av tidligere regler om oppreisning for fristoversittelse i Domstolloven § 153 og Tvistemålslovens regler om oppfriskning mot uteblivelsesavgjørelser.

Slik ber du om oppfriskning av fraværsdom[rediger | rediger kilde]

Du ber om oppfriskning overfor den domstolen som har avsagt fraværsdommen. Fristen er én måned fra dommen er forkynt (gjort kjent) for deg. Hvis retten allerede har avslått en begjæring om oppfriskning fra deg, kan du i stedet anke til en høyere domstol.

Når du ber om oppfriskning, må du forklare nærmere:

  • Hvorfor du hadde fravær i saken
  • Hvor viktig saken er for deg

Som hovedregel behandler retten spørsmålet om oppfriskning skriftlig.

Oppfriskning eller oppreisning?[rediger | rediger kilde]

Før Tvisteloven av 2005 ble begrepene "oppfriskning" og "oppreisning" brukt om hverandre i lovverket. Med Tvisteloven av 2005 ble det ryddet opp i dette, slik at man nå bare bruker "oppfriskning".

Til tross for dette kan man i flere rettsavgjørelser se at domstolene fortsatt bruker "oppreisning"', f.eks. i LB-2018-94683.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]