Opinio juris

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Opinio juris (av latin: opinio = «oppfatning» og jus = «rett») er den oppfatning om at en regel er rettslig bindende.

Uttrykket brukes særlig i forbindelse med sedvaner, da det kreves at en praksis må være fulgt i den tro at det dreier seg om en rettsregel for at den skal anses for å være rettslig bindende.

Videre brukes uttrykket opinio juris i folkerettslig sedvanerett, da det er et krav om at statspraksisen oppfattes som gjeldende rett for at den skal gjelde som folkerettslig sedvane.

Se også

Litteratur