Oktroi

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Oktroi (av latin auctoritas) ble i dansk-norsk rettsspråk som regel brukt om en bevilling eller handelsprivilegium gitt fra staten til de store selskapene, som Asiatisk Compagni.

Oktroien ga selskapene "monopolstilling og andre fordele som modstykke til kravet om en bestemt styreform og kontrol". Det hadde preg av en slags kontrakt mellom staten og handelsselskapet, og ble ansett for å være i en mellomstilling mellom en kontrakt og en lov. Likevel kunne betegnelsen bli brukt i stedet for forordning, slik at man likevel kan anse det for å være en rettsforskrift av allmenn gyldighet.

I forbindelse med etableringen av Norges Bank, ble det 14. juni 1816 sanksjonert seks beslutninger som ble de grunnleggende lovene for rikets penge- og bankvesen. Pengeloven fastsatte blant annet at landets nye bank skulle få navnet Norges Bank. De nærmere bestemmelsene for banken ble vedtatt i to lover, en om oktroi og en om fundasjon.

Se også