Okkupasjon

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Okkupasjon (av latin: «tilegnelse») innebærer å fysisk ta besettelse over en ting, et landområde eller gods.

Begrepet okkupasjon kan deles inn i:

  1. Tingsrettslig okkupasjon
  2. Folkerettslig okkupasjon

Tingsrettslig okkupasjon

I tingsretten handler begrepet okkupasjon om det å tilegne seg herreløst gods i form av fast eiendom eller løsøre.

I eldre tid kunne man stifte eiendomsrett ved okkupasjon, men i dag er alt grunnareal underlagt eiendomsrett.

I dagliglivet kan man som eksempel på okkupasjon av løsøre si at om man tar til seg en avis som er gjenglemt på bussen, så har man tilegnet seg avisen ved okkupasjon.

Man kan også snakke om okkupasjon når man tilegner seg ville dyr og fisk.

Folkerettslig okkupasjon

I folkeretten bruker man begrepet okkupasjon i forbindelse med et lands erverv av et landområde uten offisiell tilhørighet av et annet land.

Det kan skilles mellom ulike former for okkupasjon. Den historisk vanligste, en militær okkupasjon, starter gjerne med en invasjon. En slik okkupasjon foregår så lenge okkupasjonsmakten er til stede og det antas at landets regime ikke kan holde seg til makten uten disse styrkene.

Landokkupasjon kan betegne en gruppe menneskers inntreden på et offentlig eller privat, gjerne udyrket og ubebodd, område. Tilsvarende overtakelse av et offentlig eller privat bygg kalles husokkupasjon. I Norge er overtakelsen av Blitz-huset en kjent husokkupasjon. Denne formen for okkupasjon omtales på engelsk som squatting, (sittere, noen som slår seg ned), og det antas at så mange som en milliard mennesker på jorden kan kommer under denne definisjonen.

Militære okkupasjoner er i folkeretten regulert av landskrigsordningen i 4. Haagkonvensjon av 1907. Okkupasjonen er en midlertidig tilstand, og en okkupasjonsmakt kan ikke vilkårlig endre det okkuperte landets grenser eller annektere hele eller deler av det. Befolkningen i det okkuperte landet har på den annen side plikt til å adlyde okkupasjonsmakten. Siviles væpnede motstand mot en okkupasjonsmakt er definert som en krigsforbrytelse, fordi lovlig stridende åpent skal bære sin uniform. Geriljavirksomhet kan være tillatt, dersom styrken i det minste nominelt står under statlig kontroll og de bærer kjennetegn som kan karakteriseres som uniform.

Se også