Obiter dictum

Fra Jusleksikon.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Obiter dictum (eller i flertall Obiter dicta) er uttalelser i rettsavgjørelser som ikke har betydning for resultatet og kan således betegnes som en slengbemerkning.

I Norge har bruken av obiter dicta økt de senere tiår etter at Høyesterett i større grad har sett på det som sin oppgave å drive med rettsavklaring og rettsutvikling. De brukes derfor oftest hvor retten ser behovet for en avklaring for fremtiden. Det motsatte er ratio decidendi, nemlig de premissene retten har bygget sin avgjørelse på.

Obiter dicta har etter alminnelig rettskildelære ikke den samme vekt ved senere rettsanvendelse som ratio decidendi-uttalelser, men de tillegges likevel ofte vesentlig vekt, særlig dersom de har vært enstemmige. Ellers vil vekten komme an på alminnelige prinsipper for dommers rettskildevekt, slik som alder, klarhet osv.

Se også