Norsk Lovtidend Avd. II

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Prisregulativ og vilkår for bruk Hamarøy havn 2019 og inntil videre, Hamarøy kommune, Nordland
Prisregulativ og vilkår for bruk Hamarøy havn 2019 og inntil videre, Hamarøy kommune, Nordland
Forskrift om rett til langtids botilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Drammen kommune, Viken
Forskrift om rett til langtids botilbud i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, Drammen kommune, Viken
Forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven, Moss kommune, Viken
Forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og matrikkelloven, Moss kommune, Viken
Forskrift om endring i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland fylke
Forskrift om endring i forskrift om vern av Lofotodden nasjonalpark i Moskenes og Flakstad kommuner i Nordland fylke
Forskrift om endring i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud
Forskrift om endring i forskrift om minsteareal for jakt etter elg, hjort og rådyr, Ringerike kommune, Buskerud
Forskrift om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg, Åsnes kommune, Innlandet
Forskrift om tvungen tømming av mindre avløpsanlegg, Åsnes kommune, Innlandet

Se også

Eksterne lenker