Norsk Lovtidend Avd. I

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
Delt ikraftsetting av lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
Delt ikraftsetting av lov 6. desember 2019 nr. 77 om endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
Forskrift om endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)
Forskrift om endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften)
Forskrift om endring i forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften)
Forskrift om endring i forskrift om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften)
Forskrift om sikkerhetslovens anvendelse for virksomheter i Dronning Maud Land
Forskrift om sikkerhetslovens anvendelse for virksomheter i Dronning Maud Land
Forskrift om endring i forskrift til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet
Forskrift om endring i forskrift til finansforetaksloven om gjennomføring av Solvens II-direktivet

Se også

Eksterne lenker