Norsk Lovtidend Avd. I

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Forskrift om endring i forskrift om virkningstidspunkt for bestemmelsene i kapittel 2 i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien
Forskrift om endring i forskrift om virkningstidspunkt for bestemmelsene i kapittel 2 i midlertidig forskrift om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien
Forskrift om midlertidig endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet som følge av covid-19-pandemien
Forskrift om midlertidig endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet som følge av covid-19-pandemien
Forskrift om endring i forskrift om tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen
Forskrift om endring i forskrift om tidsbegrenset tilskudd til livsopphold for permitterte utenlandske arbeidstakere i Longyearbyen
Forskrift om endring i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Forskrift om endring i forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Ikraftsetting av lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse, lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov 20. mars 2020 nr. 5 o…
Ikraftsetting av lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse, lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og lov 20. mars 2020 nr. 5 o…
Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19
Forskrift om endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19

Se også

Eksterne lenker