Norsk Lovtidend Avd. I

Fra Jusleksikon.no
Hopp til: navigasjon, søk
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2020
Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2020
Midlertidig forskrift om forlengelse av fritak fra plikten til å foreta lønnsrapportering og forskuddstrekk for utenlandske arbeidsgivere som har ansatte som arbeider fra hjemmekontor i Norge som…
Midlertidig forskrift om forlengelse av fritak fra plikten til å foreta lønnsrapportering og forskuddstrekk for utenlandske arbeidsgivere som har ansatte som arbeider fra hjemmekontor i Norge som…
Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
Forskrift om endring i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Forskrift om endring i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Forskrift om rekneskapsføring av pensjonsutgifter for Den norske kyrkja (rettssubjektet Den norske kyrkja)
Forskrift om rekneskapsføring av pensjonsutgifter for Den norske kyrkja (rettssubjektet Den norske kyrkja)

Se også

Eksterne lenker